Interaktivni svetovalec

Interaktivni svetovalec

Število študentov 109

V današnji intenzivni kmetijski proizvodnji se v velikih količinah uporabljajo zaščitna sredstva – pesticidi. Ob tem izrazu večinoma najprej pomislimo na kmetijske pesticide, ki jih pri nas imenujemo fitofarmacevtska sredstva(v nadaljevanju FFS).  To so aktivne snovi in pripravki, ki so namenjeni varstvu rastlin, oziroma rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi, oziroma za preprečevanje delovanja škodljivih organizmov.

Zaradi odpornosti bolezni nanj in zaradi novih znanj o varstvu rastlin, izdelujejo kemične tovarne vsako leto nova sredstva, ki zahtevajo spremenjene načine ravnanja in uporabe. Da bi bili tudi čebelarji seznanjeni z osnovnimi lastnosti in posledicami, ki jih povzročajo takšna FFS, ter o ukrepanjih v primeru zastrupitve čebel z njimi, vam navajamo nekaj dejstev in osnovnih informacij o njih.

 

Avtor: Vlado Auguštin

Inštruktor

Za vse informacije in nadaljnjo pomoč sem na razpolago na : vlado.augustin@czs.si

Brezplačno