Interaktivni svetovalec

Interaktivni svetovalec

Dobra čebelarska praksa

Dnevnik veterinarskih posegov

Vsi čebelarji moramo poskrbeti za sledljivost uporabe zdravil in izvajanja veterinarskih storitev v Dnevniku veterinarskih posegov (DVP), ki je uradni dokument. Za posamezni KGM-MID vodimo en DVP, v katerega beležimo podatke za vse pripadajoče čebelnjake oziroma stojišča (številke SI) in lastnike (tudi če je več lastnikov čebelnjakov z istim KGM-MID, imajo vsi lastniki čebelnjakov skupni DVP).

Obvezno je:

  • da poskrbimo za uradno potrditev DVP-ja pri veterinarju VF NVI;
  • da predložimo DVP veterinarju pri vsaki izdaji zdravil in drugih storitvah ter veterinarskih posegih;
  • da sprotno vpisujemo podatke o vseh opravljenih zdravljenjih čebeljih družin;
  • da predložimo DVP na zahtevo uradnega veterinarja;
  • da hranimo DVP še najmanj pet let po zadnjem vpisu.

Dobra čebelarska praksa je:

  • da v DVP sprotno vpisujemo rezultate spremljanja napadenosti čebeljih družin z varojami in opažanja v zvezi z drugimi boleznimi in škodljivci;
  • da vpisujemo rezultate vseh zdravljenj (odpad varoj);
  • da vpisujemo morebitne stranske in neželene učinke zdravljenja;
  • da morebitne stranske in neželene učinke zdravila sporočimo na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke;
  • da vpisujemo podatke o nabavi čebel, matic in satnic.