Interaktivni svetovalec

Interaktivni svetovalec

Število študentov 278

Priročnik Dobra čebelarska praksa je sad skupnega truda soavtorjev, v njem smo skušali zajeti čim več trenutnega znanja. Besedilo je zasnovano na način, da je uporabno v vseh panjskih sistemih in načinih čebelarjenja ter različnih podnebnih razmerah na ozemlju Republike Slovenije. Čebelja družina namreč vedno potrebuje enake pogoje za preživetje in razvoj, kar lahko dosežemo v različnih panjskih sistemih na različne načine, a z istim učinkom.

Priročnik smo napisali z namenom, da vsem slovenskim čebelarjem na kratek in jedrnat način podamo informacijo o ustreznosti in primernosti izvajanja posameznih čebelarskih opravil. Zgradba besedila je zato strnjena in oblikovana na način, da so na eni strani poudarjena dobra in na drugi slaba ravnanja. Upoštevanje dobrih čebelarskih praks (in opuščanje slabih) je ključnega pomena za ohranjanje zdravja čebel in ljudi, ki prihajajo v stik s čebelami in njihovimi proizvodi, ohranjanje zdravega okolja in uspešnosti slovenskega čebelarstva. Besedilo priročnika vsebuje strokovno izrazje v skladu s Čebelarskim terminološkim slovarjem in je napisano tako, da smo se z vsebino strinjali vsi soavtorji

Ekološka čebelarstva imajo dodatne zahteve, ki jih morajo upoštevati.

Čebelarjeve dejavnosti so v priročniku razvrščene v različne kategorije: obvezno je, dobra čebelarska praksa je, slaba čebelarska praksa je in prepovedano je. Pri tem posamezna kategorija pomeni:

 

  • Obvezno je: V tej kategoriji so zajete dejavnosti, ki so za čebelarje zakonsko obvezujoče, kar pomeni, da so predpisane v enem ali več zakonih ali podzakonskih aktih. Neupoštevanje oziroma neizvajanje teh postopkov je po zakonu za čebelarje kaznivo.
  • Dobra čebelarska praksa je: V tej kategoriji so naštete dejavnosti, ki sicer niso neposredno predpisane z zakonom, vendar jih čebelarjem narekujejo strokovnjaki in institucije, ki opravljajo naloge na področju čebelarstva, ter moralna odgovornost do splošne dobrobiti čebel, potrošnika (neoporečni in kakovostni pridelki), okolja in slovenskega čebelarstva (nemoteče sobivanje v neposredni okolici čebelarstva in sodelovanje z drugimi čebelarji, če želijo uspešno čebelariti).
  • Slaba čebelarska praksa je: V tej kategoriji so zajete dejavnosti čebelarjev, ki jih nikakor ni dobro izvajati, če želijo uspešno čebelariti ob skrbi za potrošnika, čebele in okolje.
  • Prepovedano je: V tej kategoriji so zajete dejavnosti, ki so prepovedane z zakonom ali podzakonskim aktom. Neupoštevanje teh prepovedi je po zakonu za čebelarje kaznivo.

 

 

Avtorji: Vlado Auguštin, Robert Bali, Brane Borštnik, Alenka Jurić, Andrej Jus, dr. Stanislav Kapun, mag. Vida Lešnik, Matjaž Levičar, Jakob Madjar, dr. Metka Pislak Ocepek, Boris Seražin, Marija Sivec, Suzana Skerbiš

[/ wc_box]

 

Inštruktor

Za vse informacije in nadaljnjo pomoč sem na razpolago na : vlado.augustin@czs.si

Brezplačno